ચોમાસામાં પણ સ્ટાઇલ જાળવી રાખો સિન્થેટિક ફૅબ્રિક પહેરીને

આ ફૅબ્રિકના ઘણા પ્રકાર છે તથા એ ઇન્ડિયન અને વેસ્ટર્ન બન્ને લુક આપે છે. જોઈ લો એમાંથી શું-શું બનાવી શકાય

fabric

(ડાબે)  સિન્થેટિક સાડી, (વચ્ચે) સિન્થેટિક એમ્બ્રોઈડરી ટોપ, (જમણે) સિન્થેટિક એમ્બ્રોઈડરી ડ્રેસલાઇફ-સ્ટાઇલ - ખુશ્બૂ મુલાની ઠક્કર


ચોમાસામાં કયાં કપડાં પહેરવાં એ પ્રશ્ન હંમેશાં મૂંઝવતો હોય છે અને એમાં જો સિન્થેટિક કપડાંનો ઑપ્શન મળે તો ચોમાસામાં પણ તમે સ્ટાઇલથી ફરી શકો. સિન્થેટિક ફૅબ્રિક એટલે કે જે કુદરતી રીતે ઉપલબ્ધ ન હોય. જેને કેમિકલી બનાવવામાં આવે છે એને સિન્થેટિક ફૅબ્રિક કહેવાય. સિન્થેટિક ફૅબ્રિકના ઘણા પ્રકાર છે; જેમ કે નાયલૉન, પૉલિએસ્ટર, સેમી શિફૉન વગેરે. સિન્થેટિક ફૅબ્રિકની ખૂબી એ છે કે એ ઇન્ડિયન અને વેસ્ટર્ન લુક બન્ïને આપે છે.

સિન્થેટિક ફૅબ્રિક માર્કેટમાં ઈઝિલી મળે છે. પહેલાં એમાં માત્ર ફ્લોરલ પ્રિન્ટ જ આવતી હતી, પરંતુ હવે એમાં ઘણી વરાઇટી જોવા મળે છે; જેમ કે ફ્લોરલ, જ્યોમેટ્રિક, ડિજિટલ, વેહિકલ વગેરે. સિન્થેટિક ફૅબ્રિક ઇન્ડિયન અને વેસ્ટર્ન બન્ને રીતે પહેરી શકાય. સિન્થેટિક ફૅબ્રિકમાંથી સાડી, સ્કર્ટ, પલાઝો, કુરતી, વેસ્ટર્ન ટૉપ, ડ્રેસ વગેરે બનાવી શકાય છે. ખાસ કરીને ચોમાસામાં સિન્થેટિક કપડાં પહેરવાં સારાં પડે છે અને ભીનાં થાય તો જલદીથી સુકાઈ પણ જાય છે અને પર્હેયા પછી ટિપિકલ લુક પણ નથી આવતો.

સાડી : સિન્થેટિક ફૅબ્રિકમાંથી બનાવેલી સાડી જો પ્રૉપર પ્રિન્ટ અને કલર-કૉમ્બિનેશન સાથે બનાવવામાં આવે તો ખૂબ જ આકર્ષક લાગી શકે. સાડી માટે ફ્લોરલ પ્રિન્ટ તો સારી લાગે જ, પરંતુ જો કૈંક અલગ ટ્રાય કરવું હોય તો ડિજિટલ પ્રિન્ટની સાડી મિક્સ ઍન્ડ મૅચ કરીને પહેરી શકો. સિન્થેટિક સાડીમાં બ્લાઉઝ એ સાડીનું મૅચિંગ ન પહેરતાં કૉન્ટ્રાસ્ટ કલરનું પહેરવું અને ખાસ કરી મેગિયા સ્લીવ્સ કરવી જેના લીધે થોડો હટકે લુક આવે અને ખાસ કરીને કૉટનનો ચણિયો ન પહેરતાં સાટીનનો પહેરવો જેના લીધે થોડી શાઇન આવે. સિન્થેટિક સાડીમાં જો તમે ભીંજાઈ જાઓ તો પણ ખરાબ નહીં લાગે, કારણ કે સિન્થેટિક ફૅબ્રિક ભીનું થયા પછી શરીરને ચોટતું નથી અને પાણી પણ આસાનીથી નીકળી જાય છે.

સ્કર્ટ : સિન્થેટિક ફૅબ્રિકના સ્કર્ટમાં ઘણી વરાઇટી જોવા મળે છે. જેમ કે ની-લેન્ગ્થ, કાફ-લેન્ગ્થ, એ-લાઇન, ફ્લૅરી અથવા અસિમેટ્રિકલ. ની-લેન્ગ્થ સ્કર્ટ એ-લાઇન સારું લાગી શકે અથવા ફ્લૅરી. જો તમે વર્કિંગ લેડી હો તો તમે એ-લાઇન સ્કર્ટ પહેરી શકો. સ્કર્ટ સાથે કૉન્ટ્રાસ્ટ અથવા સેમ કલરનું શર્ટ પહેરી શકાય. જો તમે કૉલેજમાં જતી યુવતી હો તો તમને ની-લેન્ગ્થ ફ્લૅરી સ્કર્ટ સારું લાગી શકે અથવા ગોઠણથી ઉપરની લેન્ગ્થ પણ સારી લાગી શકે. ખાસ કરીને બ્રાઇટ કલરની પસંદગી કરવી જેને લીધે એની સાથે કોઈ પણ કલરનું પ્લેન જી-સ્ટિÿન્ગ ટી-શર્ટ સારું લાગી શકે અથવા કોઈ પણ કલરની સ્પૅગેટી પહેરી શકાય. અસિમેટ્રિકલ એટલે જેની હેમલાઇન એકસરખી નથી એવાં સ્કર્ટ સિન્થેટિક ફૅબ્રિકમાં જ સારાં લાગી શકે. સ્કર્ટનો ફૉલ બરાબર પડે છે. આવા સ્કર્ટની સાથે તમને હૉલ્ટર નેક ટી-શર્ટ સારું લાગી શકે. સ્કર્ટમાં પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે લાઇનિંગ એટલે સ્કર્ટની અંદર વપરાતું અસ્તર ખાસ કરીને સાટીન ફૅબ્રિકનું જ હોવું જોઈએ, તો જ સ્કર્ટનો લુક આવશે. સ્કર્ટમાં ખાસ કરીને નીચે બિડિંગ કરાવવું જેથી વેવ્સ જેવો લુક આવે.

પલાઝો : સિન્થેટિક પલાઝો એ એક મલ્ટિપર્પઝ વેઅર કહી શકાય જે પલાઝોમાં નૉર્મલ ફ્લૅર કરતાં વધારે ફ્લૅર હોય એને ફ્લૅરી પલાઝો કહેવાય. સિન્થેટિક ફૅબ્રિકમાં જ ફ્લૅરી પલાઝો સારાં લાગે, કારણ કે જે પ્રમાણેનો ઘેર હોય એ પ્રમાણે સિન્થેટિક ફૅબ્રિક શેપ લઈ લે છે અને ફૉલ પણ સારો પડે છે અને જાડા પણ નથી દેખાતા. સિન્થેટિક પલાઝો જો ટ્રાન્સપરન્ટ હોય તો એની અંદર કૉન્ટ્રાસ્ટ કલરનું શાઇનિંગ લેગિંગ્સ પહેરી એક વેસ્ટર્ન લુક આપી શકાય. ફ્લૅરી પલાઝો સાથે હાઈ-નેક શર્ટ પહેરી બ્રૉડ બેલ્ટ પહેરવાથી એક ફૉર્મલ લુક મળી શકે. ફ્લૅરી પલાઝો સાથે બૉડી-હગિંગ ઇન કટવાળું ટી-શર્ટ પહેરી એના પર સ્ટોલ પહેરવાથી એક ઇન્ડો-વેસ્ટર્ન લુક મળી શકે. પલાઝો સાથે લૉન્ગ કુરતી સાઇડ સ્લિટવાળી પહેરવાથી ઇન્ડિયન લુક મેળવી શકાય. પલાઝો ખાસ કરીને લાંબી યુવતીઓ પર સારાં લાગે છે. ફ્લૅરી પલાઝોમાં મોટા ભાગે ઝીણી પ્રિન્ટ આવતી હોય છે. જો ઓછી હાઇટવાળી યુવતી રનિંગ પ્રિન્ટવાળાં સિન્થેટિક પલાઝો પહેરે તો થોડી લાંબી દેખાશે. સિન્થેટિક ફૅબ્રિકની ખૂબી એ છે કે એ ઇન્ડિયન અને વેસ્ટર્ન લુક બન્ને આપે છે.

કુરતી : સિન્થેટિક ફૅબ્રિકની કુરતીમાં ઘણી વરાઇટી જોવા મળે છે. શર્ટ સ્ટાઇલ, અનઈવન, ટ્રેઇલ, સ્ટ્રેટ વિથ ફુલ સ્લીવ્સ, શૉર્ટ સ્લીવ્સ અથવા સ્લીવલેસ. ચોમાસામાં સિન્થેટિક કુરતી એ સૌથી સરસ ઑપ્શન છે. સિન્થેટિક કુરતીમાં ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત એ જ કે વરસાદમાં તો સારી પડે છે, પરંતુ એમાં ગરમી બહુ થાય છે. એ માટે તમે કુરતી ટ્રાન્સપરન્ટ લઈ શકો અને અંદર હોઝિયરી ફૅબ્રિકની સ્પૅગેટી પહેરી શકો જેથી ગરમી ન લાગે. ફુલ સ્લીવની કુરતી વરસાદમાં ન પહેરવી. જો તમારા હાથ ભીના થશે તો ફૅબ્રિક તમારા હાથને ચોંટશે અને ભીના શરીરે મજા પણ નહીં આવે. સિન્થેટિક ફૅબ્રિકની પ્લેન કુરતી પહેરવા કરતાં અલગ-અલગ પ્રિન્ટ વધારે સારી લાગી શકે. જો તમે વર્કિંગ મહિલા છો તો તમે જ્યોમેટ્રિક પ્રિન્ટની કુરતી પહેરી શકો. જો તમે કૉલેજ-ગોઇંગ છો તો તમને ડિજિટલ પ્રિન્ટની કુરતી સારી લાગી શકે. સિન્થેટિક કુરતી ચોળાતી નથી અને ભીના થયા પછી પણ ખરાબ નથી લાગતી.

વેસ્ટર્ન ટૉપ અને ડ્રેસ : વેસ્ટર્ન ટૉપ અને ડ્રેસ સિન્થેટિક ફૅબ્રિકમાં જ સારાં લાગી શકે. સૌથી પહેલાં તો ફૅબ્રિકનો ફૉલ જે પર્હેયા પછી તમારા શરીરનો શેપ લઈ લે છે. વેસ્ટર્ન ટૉપ મોટા ભાગે કૉલેજ-ગોઇંગ યુવતીઓ પહેરતી હોય છે. આવાં ટૉપ ખાસ કરીને ટ્રાન્સપરન્ટ હોય છે જેની અંદર મિક્સ-મૅચ કરી

અલગ-અલગ કલરની સ્પૅગેટી પહેરી શકાય. ચોમાસામાં આવાં ટૉપ ઘણાં સારાં પડે. પાર્ટીમાં જવાનું હોય અને અચાનક વરસાદ પડે અને તમે જો સિન્થેટિક ડ્રેસ પહેર્યો હોય તો તમારો ડ્રેસ બગડશે નહીં. જો ભીનો પણ થશે તો જલદીથી સુકાઈ જશે અને એમાં કરચલી પણ નહીં પડે. સિન્થેટિક ફૅબ્રિકમાંથી બનાવેલાં ટૉપ અને ડ્રેસમાં થોડી એમ્બþૉઇડરી કરવામાં આવે તો એકદમ જ ઉઠાવ આપે છે.

Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security code
Write the displayed characters


busy
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK