ઓગણીસ-વીસ ચાલશે

કોઈ બીજાનાં લગ્ન માટે જો ખરીદી કરવાનું આવે તો ખરેખર કપડાં અને ખર્ચ માથે પડશે એવું લાગે છે. એને બદલે જે ઘરમાં છે એમાંથી જ કૈંક મિક્સ ઍન્ડ મૅચ કરીને પહેરીએ તો? ચાલો જાણીએ જૂનાં કપડાંને નવું રૂપ કઈ રીતે આપી શકાય

ais

ખુશ્બૂ મુલાની ઠક્કર

ઘરના પ્રસંગમાં કરાવેલાં કપડાં પાછાં રિપીટ કરવાં નથી ગમતાં અને બીજા કોઈના પ્રસંગમાં ખર્ચ કરતાં જીવ પણ નથી ચાલતો. એને બદલે જો જૂનામાંથી જ કૈંક નવું બનાવીને પહેરીએ તો ટ્રેન્ડ પ્રમાણે ફૅશનબલ પણ લાગે અને ઓછા ખર્ચે પર્પઝ પણ સૉલ્વ થાય. સૌથી પહેલાં જોવું કે કયાં કપડાં ફ્રેશ લાગે છે અને એમાંથી કંઈ નવું બનાવી શકાય એ શૉર્ટલિસ્ટ કરવું અને કોઈ ડિઝાઇનરની હેલ્પ લેવી. જો તમને પ્રૉપર ફૅશન-સેન્સ હોય તો જ પોતાની મેળે કૈંક નવું કરવાની ટ્રાય કરવી.

સાડી : સાડીમાં જો કૈંક નવું કરવું હોય તો ઘણા ઑપ્શન છે. ડિપેન્ડિંગ કે તમારી સાડી કેવી છે. એટલે કે પ્લેન છે કે પ્રિન્ટેડ. જો પ્લેન સાડી હોય તો સાડીમાં બૉર્ડર મુકાવી શકાય અથવા જો કૈંક અલગ કરવું હોય તો માત્ર પાલવમાં બૉર્ડર મુકાવવી. એટલે કે જો તમારી સાડી પૅરટ ગ્રીન કલરની હોય તો એમાં બ્લુ અને રાણી કલરની બૉર્ડર મુકાવી શકાય, જેથી પાલવ હેવી લાગે અથવા સાડીમાં નીચેથી ૧૨ કે ૧૫ ઇંચ છોડી (ડિપેન્ડિંગ કે તમારી હાઇટ કેટલી છે) હાફ ઇંચની બૉર્ડર મુકાવવી. વચ્ચે જે પટ્ટો બને છે એમાં બુટ્ટા મુકાવવા અને કૉન્ટ્રાસ્ટ કલરનું બ્લાઉઝ કરાવવું અથવા તો જો તમારી પાસે બે પ્લેન સાડી હોય તો એને અડધી કાપી જૉઇન્ટ કરી શકાય જેથી હાફ સાડીનો લુક આવે અને સાડીમાં મૅચિંગ જામેવારની બૉર્ડર મુકાવવી અને એ જ જામેવારનું બ્લાઉઝ કરાવી એક કમ્પ્લીટ લુક આપી શકાય. પ્લેન સાડી સાથે પ્રિન્ટેડ બ્લાઉઝ પણ સારાં લાગી શકે. જો તમારી સાડી પ્રિન્ટેડ હોય અને એનું જ મૅચિંગ બ્લાઉઝ હોય તો એ બ્લાઉઝ ન પહેરવું અને સાડીને અનુરૂપ કૉન્ટ્રાસ્ટ કલરનું બ્લાઉઝ પહેરવું. જો પ્રિન્ટેડ બ્લાઉઝ તમારી કોઈ જૂની સાડી માટે લેવાના હો તો એ પ્રિન્ટેડ ફૅબ્રિકનું સિલેક્શન એ રીતે કરવું કે પ્રિન્ટેડ બ્લાઉઝ તમારી જૂની સાડી સાથે પણ સારું લાગી શકે એ પ્રિન્ટેડ બ્લાઉઝ સાથે તમે કોઈ પ્લેન સાડી પણ પહેરી શકો જેથી તમારું બ્લાઉઝ તમે મલ્ટી પર્પઝ વેઅર થઈ શકે.

aish1

સલવાર-કુરતા : સલવાર-કુરતામાં પણ ઘણા ઑપ્શન થઈ શકે, જેમ કે ટૉપની નીચે બૉટમ ચેન્જ કરી શકાય. એટલે કે ટૉપની નીચે જો સલવાર હોય તો એને બદલે લેગિંગ્સ, પૅન્ટ કે પલાઝો પહેરી શકાય. જો તમારી હાઇટ સારી હોય અને શરીર પણ સુડોળ હોય તો પલાઝો સારા લાગી શકે. જો તમને નૅરો લુક જોઈતો હોય તો તમે પૅન્ટ પહેરી શકો. જો તમને શિમર લુક પસંદ હોય તો ટૉપને અનુરૂપ સિલ્વર, ગોલ્ડન કે કૉપર શિમરવાળું લેગિંગ્સ પહેરી શકાય. જો તમારો ડ્રેસ પ્લેન હોય અથવા તો માત્ર બૉર્ડર હોય તો એમાં કૉન્ટ્રાસ્ટ કલરનું પૅન્ટ પેહરી શકાય અને એની સાથે કોઈ ત્રીજા કલરનો દુપટ્ટો લઈ શકાય. જો કોઈ જૂના ડ્રેસની બૉર્ડર કે પૅચ સારાં હોય તો એને જૂના ફૅબ્રિક પરથી કાઢી નવા ફૅબ્રિક પર લગાડી શકાય અને તમારી બૉડી-ટાઇપને અનુરૂપ બૉટમ સિલેક્ટ કરી શકો. જો તમારી પાસે પ્રિન્ટેડ સલવાર કે સેમી પટિયાલા હોય તો એના પર અત્યારની સ્ટાઇલનું લૉન્ગ ટૉપ કરાવી શકાય અને એની સાથે ડ્રેસ પ્રમાણે મૅચિંગ કે કૉન્ટ્રાસ્ટ દુપટ્ટો. જો જૂનો યૉકવાળો અનારકલી હોય તો એને યૉકમાંથી કાપી ઘાઘરો બનાવી શકાય અને એના પર ઘાઘરાના ફૅબ્રિક પ્રમાણે લૉન્ગ ટૉપ કરાવવું અથવા જો સુડોળ શરીર હોય તો  બૉડી-હગિંગ શૉર્ટ ટૉપ પણ કરાવી શકાય.

સ્કર્ટ : સ્કર્ટ સાથે ઘણા ઑપ્શન થઈ શકે. જેમ કે જો A-લાઇન સ્કર્ટ હોય તો એની સાથે લૉન્ગ ટૉપ પહેરી શકાય અને એને મૅચિંગ દુપટ્ટો લઈ શકાય. જો તમારું શરીર સુડોળ હોય તો સ્કર્ટ સાથે ક્રૉપ ટૉપ પહેરી શકાય. ડિપેન્ડિંગ કે તમારું સ્કર્ટ કેવું છે એટલે કે પ્લેન છે કે પ્રિન્ટેડ છે. A-લાઇન છે કે ઘેરવાળું છે. જો પ્લેન સ્કર્ટ હોય તો એની સાથે પ્રિન્ટેડ ટૉપ સારું લાગશે અથવા તો પ્લેન સ્કર્ટ સાથે પ્લેન ટૉપ પહેરી, પ્રિન્ટેડ દુપટ્ટો લેવો જેથી રૂટીન કરતાં થોડું અલગ લાગે અને જો પ્રિન્ટેડ સ્કર્ટ હોય તો એની સાથે પ્લેન ટૉપ પહેરવું અને એની સાથે પ્રિન્ટેડ દુપટ્ટો પહેરવો. ખાસ ધ્યાન એ રાખવું કે જેમનું ભરાવદાર શરીર છે તેમણે A-લાઇન સ્કર્ટ પહેરવું અને જેમનું શરીર સુડોળ છે તેઓ ઘેરવાળું સ્કર્ટ પહેરી શકે છે. થોડા શિમરી લુક માટે સ્કર્ટમાં થોડી ગોલ્ડન કે સિલ્વર બૉર્ડર સ્કર્ટની ટેક્ષ્ચર મુજબ મુકાવી શકાય. જો તમારી પાસે કોઈ ફૅન્સી બ્લાઉઝ હોય તો એને સ્કર્ટ સાથે પહેરી એના પર કૉન્ટ્રાસ્ટ કલરમાં જૅકેટ પહેરી એક અલગ લુક આપી શકાય.

પૅન્ટ્સ : તમારી પાસે કયા ફૅબ્રિકનું પૅન્ટ છે એના પર આધાર રાખે છે. તમે કઈ રીતે મિક્સ ઍન્ડ મૅચ કરશો એટલે કે પૅન્ટ કૉટન, સિન્થેટિક કે સિલ્ક ફૅબ્રિકનું છે. કૉટન પૅન્ટ હોય પરંતુ એનો કલર બ્રાઇટ હોય તો પહેરી શકાય. એના પર ફુલ લેન્ગ્થ કે ઍન્કલ લેન્ગ્થનું ટૉપ પહેરી શકાય, જેથી પૅન્ટ બહુ દેખાશે નહીં અને પર્પઝ સૉલ્વ થઈ જશે. જો તમારું સુડોળ શરીર હોય તો સિન્થેટિક કે સિલ્ક પૅન્ટ સાથે ક્રૉપ ટૉપ પહેરી શકાય અને જો તમારી પાસે લૉન્ગ જૅકેટ હોય તો એ પણ મિક્સ ઍન્ડ મૅચ કરી પહેરી શકાય.આજકાલ ઍન્કલ લેન્ગ્થ પૅન્ટ ટ્રેન્ડમાં છે એથી જો તમારા પૅન્ટની લેન્ગ્થ લૉન્ગ હોય તો એને માપ પ્રમાણે ઍન્કલ લેન્ગ્થની કરવી. તમારી પાસે કોઈ એસિમેટ્રિકલ લેન્ગ્થનું ટૉપ હોય તો એને પણ ઍન્કલ લેન્ગ્થ પૅન્ટ સાથે પહેરી શકાય. ખાસ ખ્યાલ એ રાખવો કે પૅન્ટ સાથે હંમેશાં હાઈ હીલ્સ પહેરવી જેથી કરી એક ગ્રેસફુલ લુક આવે અથવા તો ફ્લૅટ્સ પણ પહેરી શકાય. ડિપેન્ડિંગ કે તમારો આખો આઉટલુક કેવો છે.

Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security code
Write the displayed characters


busy
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK