તમારું બૉડી-સ્ટ્રક્ચર કેવું છે?

તમે કેવા દેખાઓ છો એ તમારા બૉડી-સ્ટ્રક્ચર પર ખૂબ આધાર રાખે છે અને જો તમને તમારા બૉડી-સ્ટ્રક્ચરનું નૉલેજ હોય તો તમે તમારા લુકમાં ઘણો ફેરફાર લાવી શકો

body1

ખુશ્બૂ મુલાની ઠક્કર

બૉડી-સ્ટ્રક્ચર એટલે શરીરનો બાંધો, જે બધાનો અલગ-અલગ હોય છે. મોટા ભાગની સ્ત્રીઓ વજન ઓછું કરવા પર વધારે ધ્યાન આપતી હોય છે, કારણ કે તેમને તેમના બૉડી- સ્ટ્રક્ચરનું નૉલેજ નથી હોતું. ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે શરીરનો બાંધો જ એક પર્ટિક્યુલર શેપનો હોય તો એમાં જાડા કે પાતળા થવાથી કંઈ ફરક પડતો નથી, પરંતુ શરીરના બાંધાને અનુરૂપ જો કપડાં પહેરવામાં આવે તો ઘણા ફેરફાર લાવી શકાય. અહીં આપણે ૪ ટાઇપનાં બૉડી-સ્ટ્રક્ચર વિશે જાણીએ.

સ્ટ્રેટ બૉડી


સ્ટ્રેટ બૉડી એટલે જેમનો શરીરનો બાંધો સીધો હોય છે એટલે કે જેમાં કવ્ર્સ નથી હોતા. ચેસ્ટ, કમર અને હિપ્સ ત્રણેયનું મેઝરમેન્ટ મોટે ભાગે સરખું જ હોય છે. એટલે કે હિપ્સ અને શોલ્ડર મોટા ભાગે એક જ માપના હોય છે અને બસ્ટલાઇન નાની હોય છે અથવા ઍવરેજ હોય છે. આવા ફિગરને મૉડલ-ફિગર કહેવાય છે. સ્ટ્રેટ બાંધાવાળાઓ લગભગ બધી જ જાતનાં કપડાં પહેરી શકે છે, પરંતુ જો તેઓ તેમની વેસ્ટલાઇન હાઇલાઇટ કરે એવાં કપડાં પહેરે તો વધારે ઉઠાવ આવશે. એટલે કે જો જૅકેટ પહેરવાનું હોય તો એ વેસ્ટલાઇન સુધીનું હોવું જોઈએ અથવા ડ્રેસ પહેરવા માગતા હો તો એમાં પણ કમર સુધીનો યોક આપવો અથવા બેલ્ટ પહેરવો જેથી તમારી કમર હાઇલાઇટ થાય અને ખાસ કરીને પૅડેડ બ્રા પહેરવી જેથી બસ્ટલાઇન થોડી ઊભરીને આવે અને શરીર થોડું શેપમાં લાગે. સ્ટ્રેટ બાંધાવાળાઓએ બ્રાઇટ કલર પહેરવા જોઈએ જેથી તેમનું શરીર થોડું ભરેલું લાગે. તેમ જ ફિટેડ ટ્રાઉઝર પહેરવાને બદલે જો લૂઝ ટ્રાઉઝર અથવા પલાઝો પહેરશો તો થોડો ભરેલો લુક આવશે.

પેર શેપ

પેર શેપ બૉડી-સ્ટ્રક્ચર એટલે જેમના શોલ્ડર નૅરો હોય અને હિપ્સનો ઘેરાવો શોલ્ડર કરતાં વધારે હોય એને પેર-શેપ બૉડી-સ્ટ્રક્ચર કહેવાય અને મોટે ભાગે આ બૉડી- સ્ટ્રક્ચરમાં બસ્ટલાઇન પણ ઓછી હોય છે. પેર શેપ બૉડીમાં હિપનો ઘેરાવો વધારે હોય છે. એથી ખાસ કરીને અપર બૉડીને હાઇલાઇટ કરવી. અપર બૉડીને હાઇલાઇટ કરવી એટલે અટ્રૅક્ટિવ બટનવાળું શર્ટ પહેરવું અથવા સ્ટોલને ગળામાં ડ્રેપ કરવો અથવા તો કોઈ હેવી નેકલેસ પહેરવો. હિપ્સનો ઘેરાવો વધારે છે અને બસ્ટલાઇન ઓછી છે એથી ટૉપનું સ્ટાઇલિંગ પણ એવું જ સિલેક્ટ કરવું જેથી અપર બૉડી થોડું હેવી લાગે. એટલે કે ફ્રિલવાળાં ટૉપ અથવા તો જેમાં બે કે ત્રણ લેયર હોય એવાં ટૉપ પસંદ કરવાં. પેર-શેપ બૉડી-સ્ટ્રક્ચરવાળાઓએ પેન્સિલ કટવાળાં ટ્રાઉઝર ન પહેરવાં. એનાથી હિપલાઇન વધારે હાઇલાઇટ થશે, પરંતુ એના બદલે જો ફ્ર્લેડ પૅન્ટ્સ પહેરવામાં આવશે તો એ તમારા બૉડી-સ્ટ્રક્ચરને વધારે સૂટ થશે. કંઈક અલગ ટ્રાય કરવા માટે ફર્લેડ અથવા એ-લાઇન સ્કર્ટ પહેરી શકાય અને એના પર ઑફ-શોલ્ડર કૉલરવાળું ટૉપ ડિફરન્ટ લુક આપી શકે.

body

ઍપલ શેપ

ઍપલ શેપ બૉડી-સ્ટ્રક્ચર એટલે જેમના શોલ્ડર પ્રમાણમાં થોડા નૅરો હોય છે, પરંતુ હેવી બસ્ટલાઇનના હિસાબે શોલ્ડર પણ હેવી લાગે છે. બસ્ટલાઇન અને કમર ઑલમોસ્ટ સરખાં હોય છે તેમ જ હિપનો  ઘેરાવો કમર જેટલો અથવા કમરથી વધારે હોય છે અને બૉડીના પ્રમાણમાં પગ પાતળા હોય છે. આ બૉડી-સ્ટ્રક્ચર ભારતીય નારીમાં વધારેપડતું જોવામાં આવે છે. સૌપ્રથમ કપડાં એવાં સિલેક્ટ કરવાં જેથી થોડો નૅરો લુક આવે એટલે કે ઝીણી પ્રિન્ટ કે વર્ટિકલ સ્ટ્રાઇપવાળાં ગાર્મેન્ટ લેવાં. તમારા શોલ્ડર વધારે બ્રૉડ ન લાગે એ માટે ટૉપની નેકલાઇન વી શેપ અથવા હાર્ટ શેપની સિલેક્ટ કરવી અને ખાસ કરીને મિનિમાઇઝર બ્રા પહેરવી અથવા લાઇટ પૅડેડ, પરંતુ થોડી ટાઇટ બ્રા પહેરવી. ટૉપની લેન્ગ્થ કમર સુધી ન હોવી જોઈએ, પરંતુ હિપ કવર કરે એટલી હોવી જોઈએ. તમે ટૉપમાં અથવા ડ્રેસમાં યોક હોય એવી પૅટર્ન સિલેક્ટ કરી શકો, પરંતુ યોક અન્ડર બસ્ટ હોવો જોઈએ. ટૉપ અથવા ડ્રેસનું ફૅબ્રિક સિલેક્ટ કરવામાં ધ્યાન રાખવું. ફૅબ્રિક બૉડીહગિંગ ન હોવું જોઈએ. જો ફૅબ્રિક બૉડીહગિંગ હશે તો શરીરને ચોંટી જશે. શરીરથી અળગું રહે એવું ફૅબ્રિક સિલેક્ટ કરવું જેથી પેટનો કે હિપનો  ઘેરાવો વધારે ઊભરીને ન આવે.

અવરગ્લાસ


અવરગ્લાસ એટલે ૩૬-૨૬-૩૬. એટલે કે પર્ફેક્ટ ફિગર. અવરગ્લાસ એટલે જેમની બસ્ટલાઇન અને હિપસાઇઝ ઑલમોસ્ટ સરખી એટલે કે માપસર હોય છે અને કમર પણ પ્રૉપર શેપમાં હોય છે. તેમ જ અપર બૉડી અને લોઅર બૉડીનું પ્રર્પોશન સરખું હોય છે. આવું ફિગર ધરાવનારને ઑલમોસ્ટ બધું જ સારું લાગે છે. એ પછી ડેનિમ સાથે બૉડીહગિંગ ટૉપ હોય કે પછી લેગિંગ સાથે હિપ-લેન્ગ્થ ટૉપ હોય કે પછી શૉર્ટ ડ્રેસ કેમ ન હોય. અવરગ્લાસ ફિગર ધરાવનારને લગભગ બધું જ સૂટ થાય છે. ઍન્કલ-લેન્ગ્થ ટ્રાઉઝર અને એના પર ફિટેડ શર્ટ અને બ્રૉડ અથવા સ્લિમ બેલ્ટ એક પર્ફેક્ટ લુક આપી શકે. આવું બૉડી-સ્ટ્રક્ચર ધરાવનારને ઍક્સેસરી પણ મોટે ભાગે બધી જ સારી લાગે છે જેમ કે ડિફરન્ટ ટાઇપ્સ ઑફ શૂઝ, નેકપીસ, અલગ-અલગ જાતની બૅગ્સ વગેરે. શરત  માત્ર એટલી કે કૅરી કરતાં આવડવું જોઈએ. પર્ફેકટ બૉડી-સ્ટ્રક્ચર હોવું એ ભગવાનની દેન છે, પણ એને કઈરીતે ખૂબસૂરત લગાડવું એ સારીએવીફૅશન-સેન્સ માગી લે છે.

Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security code
Write the displayed characters


busy
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK