સ્લો પણ સ્ટેડી બ્લૉક-પ્રિન્ટિંગ

બ્લૉક-પ્રિન્ટિંગ એ ટેક્સટાઇલનો એક પ્રકાર છે. બ્લૉક-પ્રિન્ટિંગ હાથ વડે કરવામાં આવે છે માટે એ સ્લો પ્રોસેસ ગણાય છે. હાથ વડે એટલે કે લાકડાના બ્લૉક વડે કપડા પર ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે

block prinitngખુશ્બૂ મુલાની ઠક્કર

કેવી રીતે કરવામાં આવે છે : સૌપ્રથમ કપડાને ટેબલ પર મૂકી બધી બાજુએથી ખેંચીને પિન ભરાવવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ મનપસંદ બ્લૉકની પસંદગી કરીને કપડા પર પ્રિન્ટિંગ કરવામાં આવે છે. જો તમે બુટ્ટી અથવા બુટ્ટા પસંદ કર્યા હોય તો બરાબર ગૅપ આપીને પ્રિન્ટિંગ કરવું અને જો રનિંગ ડિઝાઇન કરવી હોય તો માત્ર બ્લૉકના છેલ્લા ભાગનું જ માર્કિંગ બરાબર ધ્યાનમાં લેવું અને પ્રિન્ટિંગ કરવું. બ્લૉક-પ્રિન્ટિંગ ભલે સ્લો પ્રોસેસ છે પરંતુ એ ખૂબ સુંદર લાગે છે. બ્લૉક-પ્રિન્ટિંગ અથવા બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ કપડાં એ એક ચૉઇસની વસ્તુ છે. બહુ ઓછા લોકો એને કૅરી કરી શકે છે. બ્લૉક-પ્રિન્ટિંગ સિંગલ કલરમાં, ડબલ કલર અથવા ૩ કે ૪ કલરમાં પણ થાય છે.

વરાઇટી : બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ ફૅબ્રિકમાં ઘણી વરાઇટી થઈ શકે; જેમ કે સાડી, ડ્રેસ, કુર્તી, શટ્ર્સ, પાયજામા વગેરે. જેમ અલગ-અલગ કપડાં બને છે એમ જ બ્લૉક-પ્રિન્ટિંગ અલગ-અલગ ફૅબ્રિક પર પણ થાય છે; જેમ કે કૉટન, સિલ્ક, મલમલ વગેરે. પરંતુ સૌથી સુંદર ઉઠાવ કૉટન પર આવે છે. બ્લૉક-પ્રિન્ટમાં ડિઝાઇનની ઘણી વરાઇટી મળે છે. જેમ કે ઝીણી  બુટ્ટીની ડિઝાઇન છે કે માત્ર પાંચથી લઈને આઠ ઇંચ સુધીના બુટ્ટા છે અથવા સિંગલ કલરમાં ડિઝાઇન અથવા બે કલરમાં ડિઝાઇન કે જે કલરનું ફૅબ્રિક હોય એવા જ કલરની બ્રાસો પ્રિન્ટ આપીને એના પર બુટ્ટા એક અલગ જ લુક આપે છે. પ્રિન્ટમાં પણ અલગ-અલગ આપી શકાય જેમ કે ઘડવાલી, કલમકારી, ઍબ્સ્ટ્રૅક્ટ, માયથોલૉજિકલ, ન્યુઝપેપર, જ્યૉમેટ્રિક, ફ્લોરલ વગેરે.

સાડી : બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ સાડી મિડલ-એજ મહિલાઓ માટે બેસ્ટ ઑપ્શન છે. કૉટન સાડી પહેરવી એના કરતાં કૉટન બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ સાડી પહેરી શકાય. જો તમારું શરીર ભરેલું છે તો તમારે ઝીણી ડિઝાઇન પસંદ કરવી. બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ સાડીમાં જો અલગ લુક આપવો હોય તો સાડી સાથે કૉન્ટ્રાસ્ટ કલરનું કૉટન-પ્રિન્ટેડ બ્લાઉઝ પહેરી શકાય. એની સાથે ગળામાં એક સ્ટેટમેન્ટ નેકલેસ, લો બન અને પગમાં ફ્લૅટ્સ એક અલગ લુક આપી શકે છે. તમારી પાસે જો કોઈ પ્લેન કોટા ફૅબ્રિક હોય તો એના પર પણ બ્લૉક-પ્રિન્ટ સારી લાગી શકે. જેમ કે પિસ્તા કલરનું કોટા ફૅબ્રિક છે તો એના પર નીચે બૉર્ડર કરવી એટલે કે પાંચ ઇંચથી લઈને ૬ ઇંચ સુધીની બે કલરમાં ગદની બૉર્ડર પસંદ કરવી. પિસ્તા કલર છે તો એના પર બ્લુ અને પિન્કનું કૉમ્બિનેશન સારું લાગી શકે. પૅક બૉર્ડર આપ્યા પછી એના પર કાંગરીવાળી બૉર્ડર મૂકવી અને ત્યાર બાદ છુટ્ટી-છુટ્ટી બુટ્ટી મૂકવી અને ઑલઓવર ગોલ્ડન ડૉટ્સ કરવાં. થોડો ફૉર્મલ લુક આપવો હોય તો બ્લુ અથવા પિન્ક કલરનું સેમી જામેવારનું બ્લાઉઝ કરાવવું. જામેવારની પટ્ટી સાડીમાં મુકાવવાનું ન ભૂલવું.

ડ્રેસ : બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ ડ્રેસ કૉટન અથવા હૅન્ડલૂમમાં સારા લાગી શકે. આમાં પણ વરાઇટી આવે છે. જેમ કે ટૉપમાં નેકલાઇન અને દામનમાં બૉર્ડર મૂકવી અને ઑલઓવર બુટ્ટી. સલવારમાં ડિઝાઇન પ્રિન્ટ આપી શકાય અને દુપટ્ટો શેડેડ. ટૉપમાં નેકલાઇનમાં જે બૉર્ડર આપવામાં આવી છે એને તમે સિલ્વર મશીન એમ્બ્રૉઇડરીથી આઉટલાઇન આપી શકો. ટૉપ અને સલવાર બન્ને પ્રિન્ટેડ ન લેવાં, એક પ્લેન અને બીજું પ્રિન્ટેડ. બૉડી-ટાઇપ અનુસાર સિલેક્શન કરવું. જો તમારું ટૉપ પૅરટ ગ્રીન કલરનું છે અને સલવાર રાની તો તમે ટૉપમાં રાની કલરની પ્રિન્ટ કરાવી શકો. જો બેજ કલરનું ટૉપ હોય તો એમાં બ્લૅક અને મરૂન કલરની ડબલ બૉર્ડર આપી શકો. ચૂડીદાર બ્લૅક લેવું અને એમાં ગોલ્ડન ઝીણી ડિઝાઇન પ્રિન્ટ આપવી અને દુપટ્ટો મરૂન લેવો. એમાં બેજ અને બ્લૅક કલરની પ્રિન્ટ  કરવી.

કુર્તી : બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ કુર્તી ક્યારેય આઉટ ઑફ ફૅશન લાગતી નથી. શૉર્ટ લેંગ્થથી લઈને કની લેંગ્થ અથવા ફુલ લેંગ્થ, બધી જ લેંગ્થમાં બ્લૉક-પ્રિન્ટ સારી લાગી શકે. કુર્તીની લેંગ્થ અનુસાર પ્લેસમેન્ટ ઑફ પ્રિન્ટ બદલાશે. જેમ કે જો શૉર્ટ લેંગ્થ કુર્તી છે તો એમાં તમે માત્ર નેકલાઇન અને થ્રી-ફોર્થ સ્લીવમાં બ્લૉક-પ્રિન્ટ આપશો તો સારી લાગશે. આ લેંગ્થની કુર્તી ડેનિમ પર સારી લાગી શકે. કની લેંગ્થ કુર્તીમાં નેકલાઇન અને કુર્તા-પટ્ટી પર પ્રિન્ટ હોય તો સારી લાગે અને બૅકમાં સેન્ટરમાં એક બુટ્ટો આપી શકાય. સ્લીવમાં બૉર્ડર આપી શકાય અને જો થ્રી-ફોર્થ લેંગ્થની સ્લીવ હોય તો બૉર્ડર આપી બૅકમાં જે બુટ્ટો છે એ જ બુટ્ટો સ્લીવમાં વચ્ચે આપી શકાય. જો ફુલ લેંગ્થની કુર્તી છે તો નેકલાઇન અને કુર્તા-પટ્ટીમાં પ્રિન્ટ આપવી. ઑલઓવર સેલ્ફ ટુ સેલ્ફ ડિઝાઇન લેવી. દામનમાં બંધ બૉર્ડર આપી એના પર છથી લઈને ૮ ઇંચ સુધીના બુટ્ટા આપવા. જે સેલ્ફ કલરમાં ડિઝાઇન આપી છે એના પર છુટ્ટી-છુટ્ટી બુટ્ટી આપવી.

બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ કુર્તી બધી વયની મહિલા પહેરી શકે. જે શૉર્ટ લેંગ્થ કુર્તી છે એ ડેનિમ સાથે સારી લાગી શકે અથવા શૉટ્ર્સ સાથે પણ પહેરી શકાય. જે કની લેંગ્થ કુર્તી છે એ સલવાર અથવા પટિયાલા સાથે સારી લાગી શકે અને જે ફુલ લેંગ્થ કુર્તી છે એ લેગિંગ્સ અથવા જેગિંગ્સ સાથે પહેરી શકાય.

બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ કુર્તી હંમેશાં કૅઝ્યુઅલ લુક આપે છે અને કૉટન પર હોવાથી જલદીથી ચોળાઈ જાય છે. જો તમારે ફૉર્મલ લુક જોઈતો હોય તો તમે સિલ્ક બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ કુર્તી પહેરી શકો.

સ્કર્ટ : બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ સ્કર્ટ કૉલેજ-ગોઇંગ યુવતીઓ પર સારાં લાગી શકે. ફુલ લેંગ્થ અથવા ઓવરલૅપિંગ પૅટર્ન પસંદ કરવી. જોકે બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ સ્કર્ટ પસંદ કરનારો વર્ગ બહુ ઓછો છે. આમ તો બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ સ્કર્ટ કૅઝ્યુઅલ લુક જ આપે છે, પરંતુ જો ઇન્ડો-વેસ્ટર્ન લુક જોઈતો હોય તો બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ સ્કર્ટ લેવું અને એના પર વાઇટ અથવા બ્લૅક કૉલરવાળું શર્ટ લઈને એને ટક ઇન કરવું. કમર પર બ્રૉડ બેલ્ટ પહેરવો. હાઈ પોની અથવા સૉફ્ટ કર્લ લુક વાળમાં આપવો. પગમાં ફ્લૅટ્સ પહેરવાં. આ લુક સાથે ઝોલા બૅગ સારી લાગી શકે.

આ પણ જાણી લો


  • જો તમને કંઈક અલગ તરી આવવાનો શોખ હોય તો તમે એ બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ એન્વલપ્સ અને પેપરબૅગ્સ વસાવી શકો. ગિફ્ટિંગ માટે કંઈક અલગ વસ્તુ છે.


  • કુશન-કવર અને પડદા પણ બ્લૉક-પ્રિન્ટમાં સારાં લાગી શકે.


  • જો તમે આર્ટિસ્ટિક ટેસ્ટ ધરાવો છો તો ઘરમાં એક દીવાલ પર બ્લૉક-પ્રિન્ટ પણ કરી શકો.


  • પુરુષો માટે બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ શર્ટ બહુ ઓછી જગ્યાએ મળે છે. જો તમે એને કૅરી કરી શકતા હો તો જ બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ શર્ટ પહેરવું.


  • બ્લૉક-પ્રિન્ટ એ એક આર્ટિસ્ટિક ટેસ્ટ છે. એનું બહોળું જ્ઞાન હોવા પછી જ બ્લૉક-પ્રિન્ટેડ કપડાં પહેરવાં અથવા ઘરમાં ડેકોરેશન માટે વાપરવું.


Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security code
Write the displayed characters


busy
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK