વિશ્વમાં નવી સીઝનમાં રૂનો વપરાશ ૬૦ લાખ ગાંસડી વધવાનો અંદાજ

USDAના રિપોર્ટમાં વિશ્વમાં રૂનું ઉત્પાદન ૧૬ લાખ ગાંસડી ઘટવાનો અંદાજ: ભારતમાં બંગલા દેશ, વિયેટનામ અને ચીનની રૂની ઇમ્પોર્ટ કદાચ વધે

કૉમોડિટી અર્થકારણ - મયૂર મહેતા

અમેરિકા, ચીન, બ્રાઝિલ,પાકિસ્તાન વગેરે દેશોમાં કપાસનું નવું વાવેતર અત્યારે શરૂ થઈ ચૂક્યું છે ત્યારે વિશ્વમાં નવી સીઝનમાં રૂનું ઉત્પાદન, વપરાશ, એક્સપોર્ટ, ઇમ્પોર્ટ અને સ્ટૉક કેટલો રહેશે એ વિશેનો પહેલો રિપોર્ટ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ એગ્રિકલ્ચરે (USDA) બહાર પાડ્યો છે. આ રિપોર્ટ અનુસાર ભારતમાં રૂનું ઉત્પાદન જળવાય રહેવાનો અંદાજ છે જ્યારે અમેરિકા, ચીન અને ઑસ્ટ્રેલિયાના રૂના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થતાં વર્લ્ડના રૂના ઉત્પાદનમાં નવી સીઝનમાં ૧૬ લાખ ગાંસડી ઉત્પાદન ઘટશે. સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે નવી સીઝનમાં વર્લ્ડનો રૂનો વપરાશ ૬૦ લાખ ગાંસડી વધશે. USDAના અંદાજ પ્રમાણે વર્લ્ડમાં રૂનું ઉત્પાદન નવી સીઝનમાં ૧૫.૫૦ કરોડ ગાંસડી રહેશે જે ચાલુ સીઝનમાં ૧૫.૬૬ કરોડ ગાંસડી હતું. રૂનો વપરાશ નવી સીઝનમાં ૧૬.૦૪ કરોડ ગાંસડી રહેશે જે ચાલુ સીઝનમાં ૧૫.૪૪ કરોડ ગાંસડી રહ્યો હતો. (નોંધ-અહીં તમામ ડેટા ભારતીય ગાંસડીના ૧૭૦ કિલોના માપ પ્રમાણે બતાવ્યા છે.)

ભારત વિશેના અંદાજો

USDAએ ભારતનું રૂનું ઉત્પાદન ઑક્ટોબરથી શરૂ થતી નવી સીઝનમાં જળવાયેલું રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો હતો, પણ રૂનો વપરાશ ૧૨ લાખ ગાંસડી વધવાનો અંદાજ મૂક્યો છે. ભારતમાં નવી સીઝનમાં ૩૬૪.૫ લાખ ગાંસડી રૂના ઉત્પાદનના અંદાજ સામે ૩૨૨.૨ લાખ ગાંસડી રૂનો વપરાશ રહેવાનો અંદાજ મૂક્યો છે. ભારતની રૂની એક્સપોર્ટ ચાલુ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં ૬૧ લાખ ગાંસડી થઈ ચૂકી હોવાનું કૉટન અસોસિએશન ઑફ ઇન્ડિયાએ હજી બે દિવસ અગાઉના રિપોર્ટમાં જણાવ્યું હતું ત્યારે USDAએ ૫૭.૬ લાખ ગાંસડી રૂની એક્સપોર્ટ થવાનો અંદાજ મૂક્યો છે જે સંપૂર્ણપણે ભૂલભરેલો દેખાય છે. ભારતની રૂની એક્સપોર્ટ ચાલુ વર્ષે ૬૫થી ૭૦ લાખ ગાંસડી વચ્ચે થશે. નવી સીઝનમાં ભારતીય રૂના મુખ્ય ગ્રાહકો બંગલા દેશ, વિયેટનામ, ચીનમાં રૂની ઇમ્પોર્ટ વધવાનો અંદાજ USDAએ મૂક્યો છે. ભારતીય રૂના ગ્રાહક પાકિસ્તાનમાં રૂની ઇમ્પોર્ટ ઘટશે છતાં પણ પાકિસ્તાન નવી સીઝનમાં ૨૬ લાખ ગાંસડી કરતાં વધુ રૂની ઇમ્પોર્ટ કરશે. આ સંજોગોમાં ભારતીય રૂની એક્સપોર્ટ ઘટશે એ અનુમાન નવી સીઝનમાં સાચુ પડે એવું નથી લાગતું. ભારતનો ઓપનિંગ અને એન્ડિંગ સ્ટૉક USDA વર્ષોથી ખોટો મૂકી રહ્યું છે જેનો કોઈ માથામેળ ભારતીય માર્કેટ સાથે નથી.

ચીનનો વપરાશ-સ્ટૉક


ચીન વર્લ્ડનું રૂનું સૌથી મોટું કન્ઝ્યુમર છે, ચીનનો રૂનો વપરાશ ચાલુ વર્ષે ૫.૩૦ લાખ ગાંસડી રહેશે જે ગયા વર્ષે ૫.૧૧ લાખ ગાંસડી રહ્યો હતો. ચીને ૨૦૧૩-’૧૪માં ૧.૮૧ લાખ ગાંસડી રૂની ઇમ્પોર્ટ કરી હતી. આ પ્રકારની જંગી ઇમ્પોર્ટ ચીને ૨૦૧૧થી શરૂ કરી હોવાથી ચીનનો રૂનો સ્ટૉક ૨૦૧૪-’૧૫ની સીઝનમાં વધીને ૮.૫૬ કરોડ ગાંસડીએ પહોંચ્યો હતો. ચીનની રૂની ડિમાન્ડ સામે ડબલ જેટલો સ્ટૉક ચીન પાસે હોવાથી ચીને રૂની ઇમ્પોર્ટ ઉત્તરોત્તર ઘટાડી હતી. સતત ત્રણ વર્ષ સુધી ચીનની રૂની ઇમ્પોર્ટ ૫૦થી ૬૦ લાખ ગાંસડી જ રહ્યા બાદ હવે ચીનમાં રૂનો સ્ટૉક ઘટીને નવી સીઝનને અંતે ૪.૨૭ કરોડ ગાંસડી જ રહેવાના અંદાજ છે ત્યારે ચીનની રૂની ઇમ્પોર્ટ નવી સીઝનમાં વધીને ૮૯ લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ USDAએ મૂક્યો હતો. ચીનનું રૂનું ઉત્પાદન પણ નવી સીઝનમાં ઘટીને ૩.૪૫ કરોડ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ મૂકવામાં આવ્યો છે જે ચાલુ વર્ષે ૩.૫૧ કરોડ ગાંસડી રહ્યું હતું.

અન્ય મહત્વની બાબતો


અમેરિકા રૂનું સૌથી મોટું એક્સપોર્ટર છે ત્યારે ત્યાં રૂના ઉત્પાદનમાં ૧૯ લાખ ગાંસડીનો ઘટાડો થઈ ઉત્પાદન ૨.૪૯ કરોડ ગાંસડી રહેશે જે ચાલુ વર્ષે ૨.૬૭ કરોડ ગાંસડી હતું. અમેરિકાની રૂની એક્સપોર્ટ ૧.૯૮ કરોડ ગાંસડી નવી સીઝનમાં પણ જળવાયેલી રહેશે. અમેરિકાનો રૂનો ઓપનિંગ સ્ટૉક નવી સીઝનમાં ૬૦.૨ લાખ ગાંસડી રહેવાનો અંદાજ છે જે ચાલુ વર્ષે ૩૫.૨ લાખ ગાંસડી જ હતો. આમ અમેરિકામાં રૂની સપ્લાયમાં કોઇ ઘટાડો જોવા નહીં મળે.

ઓસ્ટ્રેલિયાનું રૂનું ઉત્પાદન ૧૦ લાખ ગાંસડી ઘટશે અને એની સામે રૂની એક્સપોર્ટ આઠ લાખ ગાંસડી વધશે.

પાકિસ્તાનમાં રૂનું ઉત્પાદન ૮ લાખ ગાંસડી વધશે, વપરાશ દોઢ લાખ ગાંસડી વધશે અને ઇમ્પોર્ટ ૧૦ લાખ ગાંસડી વધશે.

બંગલા દેશની રૂની ઇમ્પોર્ટ ૬ લાખ ગાંસડી વધશે અને રૂનો વપરાશ ૧૦ લાખ ગાંસડી વધશે. બંગલા દેશ નવી સીઝનમાં પણ વર્લ્ડનું સૌથી મોટું રૂનું ઇમ્પોર્ટર રહેશે.

વિયેટનામની રૂની ઇમ્પોર્ટ ૧૨ લાખ ગાંસડી વધશે અને રૂનો વપરાશ ૧૫ લાખ ગાંસડી વધશે. વિયેટનામ વર્લ્ડનું બીજા ક્રમનું રૂનું ઇમ્પોર્ટર બનશે.

સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે ચીનની ૧૫ લાખ ગાંસડી, બંગલા દેશની ૬ લાખ ગાંસડી, વિયેટનામની ૧૨ લાખ ગાંસડી ઇમ્પોર્ટ વધશે એની સામે પાકિસ્તાનની ૧૦ લાખ ગાંસડી ઇમ્પોર્ટ ઘટશે. ભારતીય રૂની ઇમ્પોર્ટ કરનારા ચારેય દેશોમાં કુલ ૨૩ લાખ ગાંસડી રૂની ઇમ્પોર્ટ વધશે.

Comments (0)Add Comment

Write comment
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
smile
wink
laugh
grin
angry
sad
shocked
cool
tongue
kiss
cry
smaller | bigger

security code
Write the displayed characters


busy
This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy. OK